Camera An Ninh Khi Mất Điện Có Quay Được Không?

54Có thể gán camera / đầu ghi hình vào nhiều tài khoản không? Để đảm bảo bảo mật , mỗi thiết bị Hikvision chỉ được gán vào…