Các Camera Không Dây Dùng Sim Có Kết Nối Ổn Định

Sau đó cắm 1 đoạn dây mạng từ camera vào modem wifi (nếu bạn có sẵn dây LAN) rồi kết nối wifi cho camera. Sau đó hãy…